sameQuizy

sameQuizy

2.5.4 for Android
5.0
11.5 MB
The description of sameQuizy
sameQuizy - najpopularniejsza aplikacja z quizami w Polsce ?
W aplikacji znajdziesz ponad pó? miliona quizów osobowo?ci, tworzonych przez najwi?ksz? spo?eczno?? quizow??w Polsce. Codziennie nasi u?ytkownicy publikuj? kilkaset nowych quizów, a najlepsze z nich promowane s? na stronie g?ównej.
Pobierz aplikacj?, do??cz do nas i ju? dzi? rozwi?? swój pierwszy quiz! ?Zobacz wi?cej ?
Ró?ne typy quizów
Znajdziesz u nas:
? Quiz osobowo?ci: Jest to klasyczny quiz, który powie Ci kim jeste? lub co pasuje do Twojej osobowo?ci. Na wynik quizu maj? wp?yw wy??cznie Twoje wybory.
??? Test: Dok?adnie taki, jaki znasz ze szko?y, z tym, ?e tutaj jest lepsza zabawa. Quiz tego typu ma z góry zdefiniowan? poprawn? odpowied?. Z?? albo dobr?.
?? Test na czas: Standardowy test, w którym musisz wskaza? poprawn? odpowied?. Ró?nic? jest to, ?e na zaznaczenie odpowiedzi masz ?ci?le okre?lon? liczb? sekund.
? G?osowanie: Oddajesz swój g?os, mo?esz wybra? tylko jedn? odpowied?. Brzmi ?atwo? To tylko pozory.
? Zgadywanka: Czy potrafisz dopasowa? YouTuberów do ich w?osów? Zgadywanka to sprawdzi. Zadaniem jest odpowiedzie? na pytanie wybieraj?c tylko jeden obrazek.
? Przetrwanie: Quiz, w którym nie mo?esz si? pomyli? przy odpowiedzi. Pomyli?e? si?? Przegra?e?. Masz tylko jedn? szans?, a Twoim zadaniem jest przetrwa? do końca.
? Opowiadania: Lubisz czyta?? To ?wietnie, bo czeka na Ciebie ca?a kategoria z opowiadaniami, a w niej serie, oneshoty, fanfiction, Harry Potter, Marvel, romanse, thrillery i wiele innych, w które zanu?ysz si? na d?ugie godziny.
?? Pytania z cyklu ?Co wolisz?” oraz ?Co by? wola??”
Odpowiadamy na niecodzienne pytania
Zastanawia?e? si? kiedy? kim lub czym by?e? w poprzednim wcieleniu? Który kolor pasuje do Twojej osobowo?ci? Jak b?dzie wygl?da? Twój dom? Który Youtuber jest do Ciebie podobny? Kiedy odnajdziesz swoj? mi?o??? Czy Harry Potter zaprosi Ci? na bal lub czy zgadniemy Twoje imi??
Nasze quizy znaj? odpowiedzi?na ka?de z tych oraz innych pytań!
Obserwuj, komentuj, twórz
Stwórz swoje konto i do??cz do spo?eczno?ci, dzi?ki zalogowaniu uzyskasz dost?p do kilkudziesi?ciu ró?nych funkcji, a przede wszystkim b?dziesz mie? mo?liwo?? obserwowania autorów, otrzymywania powiadomień o nowych quizach, zdobywania nowych osi?gni??, dodawania komentarzy, wr?czania serc, dodawania?quizów do ulubionych oraz stworzenia?swojego w?asnego profilu, na którym znajd? si? Twoje quizy.
Dodawanie nowych quizów w chwili obecnej dost?pne jest na naszej stronie: https://samequizy.pl/dodaj
W przysz?o?ci na pewno b?dzie mo?liwe to równie? w aplikacji.
Quizy podzielone na kategorie
Interesujesz si??filmami, grami, je?dzisz konno lub po prostu ogl?dasz YouTube’a? W naszych kategoriach na pewno znajdziesz co? dla siebie! Kategorie, które czekaj? na Ciebie to: Quizy osobowo?ci, YouTube, Mi?o??, Kobiety, Filmy, Harry Potter, Marvel, Zagadki, Disney, Seriale, Muzyka, Podró?e, Styl, Szko?a, Ksi??ki, Fantasy, DC, Bajki, Zwierz?ta, Dom, Humor, Anime, Fortnite, Pi?ka no?na... a to tylko pocz?tek.
Dodatkowo do dyspozycji masz ? Wyszukiwark?, która na pewno znajdzie quizy o tematyce, która Ci? interesuje!

Pami?taj, ?e jeste?my te? na Twoim komputerze: samequizy.pl ??